MAKAM DATU MUNING

Datu Muning atau Syekh Muhammad Ilyas adalah seorang Waliyullah yang makamnya terletak di Desa Lok buah Sungai Ruta kecamatan Candi Laras Selatan. Penyebar agama Islam di wilayah sepanjang Pesisir Sungai Margasari ini dikirim oleh Kesultanar Banjar untuk menyebarkan Agama Islam kepedalaman sungai sepanjang Sungai Parit Basar (sekarang Sungai Margasari] sebaga agama resmi Kesultanan Banjar. Maqam beliau dikelilingi oleh maqam kerabat dan murid-murid beliau dalam kqmplek pemakamai muslimin Desa Lok Buah, Sungai Rutas. Keistimewaan maqam beliau ini, walaupun terdapat dipinggir sungai yang airnya selalu pasang dan banjir, namun maqam selah terangkat dan tidak pernah terendam air banjir. Juga selama berates tahun, maqam beliau tidak pernah ditumbuhi rumput da bekas kotoran binatang, padahal berada direrimbunan hutan dan semak rawa.